Длъжници на НАП<BR>Tax Debtors

Длъжници на НАП
Tax Debtors

Данни от официалния списък на НАП
на длъжниците по чл.182, ал.3, т.2 от ДОПК с неуредени публични задължения над 5 000 лв., които нямат имущество, върху което може да се наложи обезпечение, не е представено обезпечение и нямат вземания от банки и трети лица. към 28.02.2018 г.


Начало First || Помощ Help

Търсенето за DD71FE61B333A5C3450E04CDAA5D80B511B1E62D6CB25F6EB7D12901C5EAF017 не намери нищо. Пробвайте да сложите '*' преди или след търсената дума. The search DD71FE61B333A5C3450E04CDAA5D80B511B1E62D6CB25F6EB7D12901C5EAF017 found nothing. Try to use '*' before or after the word

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More