Длъжници на НАП<BR>Tax Debtors

Длъжници на НАП
Tax Debtors

Данни от официалния списък на НАП
на длъжниците по чл.182, ал.3, т.2 от ДОПК с неуредени публични задължения над 5 000 лв., които нямат имущество, върху което може да се наложи обезпечение, не е представено обезпечение и нямат вземания от банки и трети лица. към 28.02.2018 г.


Начало First || Помощ Help

Търсенето за 202941805 намери 8 резултата / The search 202941805 found 8 results

ЕИКФирма
Company
Дълг
Debt
Добавен запис
Added to list
Лице
Person
Дата
Date
Запис
Deed
202941805"АГРОИНВЕСТ ТРЕЙД-М"ЕООД

с.Казимир общ.Силистра
277951.00март.172016-01-07 22:00:33
202941805"АГРОИНВЕСТ ТРЕЙД-М"ЕООД

с.Казимир общ.Силистра
277951.00март.17Людмил Красимиров Петров2016-01-07 22:00:33Manager
202941805"АГРОИНВЕСТ ТРЕЙД-М"ЕООД

с.Казимир общ.Силистра
277951.00март.17Марина Иванова Първанова2016-01-07 22:00:33Shares Transfer Sell to: Агропром трейд ЕООД
202941805"АГРОИНВЕСТ ТРЕЙД-М"ЕООД

с.Казимир общ.Силистра
277951.00март.17Агропром трейд ЕООД2016-01-07 22:00:33Shares Transfer Buy from: Марина Иванова Първанова
202941805"АГРОИНВЕСТ ТРЕЙД-М"ЕООД

с.Казимир общ.Силистра
277951.00март.17Агропром трейд ЕООД2016-01-07 22:00:33Sole Capital Owner
202941805"АГРОИНВЕСТ ТРЕЙД-М"ЕООД

с.Казимир общ.Силистра
277951.00март.172014-02-19 22:00:26
202941805"АГРОИНВЕСТ ТРЕЙД-М"ЕООД

с.Казимир общ.Силистра
277951.00март.17Марина Иванова Първанова2014-02-19 22:00:26Manager
202941805"АГРОИНВЕСТ ТРЕЙД-М"ЕООД

с.Казимир общ.Силистра
277951.00март.17Марина Иванова Първанова2014-02-19 22:00:26Sole Capital Owner

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More