Длъжници на НАП<BR>Tax Debtors

Длъжници на НАП
Tax Debtors

Данни от официалния списък на НАП
на длъжниците по чл.182, ал.3, т.2 от ДОПК с неуредени публични задължения над 5 000 лв., които нямат имущество, върху което може да се наложи обезпечение, не е представено обезпечение и нямат вземания от банки и трети лица. към 28.02.2018 г.


Начало First || Помощ Help

Търсенето за 201418197 намери 3 резултата / The search 201418197 found 3 results

ЕИКФирма
Company
Дълг
Debt
Добавен запис
Added to list
Лице
Person
Дата
Date
Запис
Deed
201418197"ФРОНТАЛ ПЛЮС"

гр. Габрово, ул. "Кожарска" № 1
58079.00септ.142011-02-09 22:02:30
201418197"ФРОНТАЛ ПЛЮС"

гр. Габрово, ул. "Кожарска" № 1
58079.00септ.14ИВАН ЙОРДАНОВ СЪЙКОВ2011-02-09 22:02:30Manager
201418197"ФРОНТАЛ ПЛЮС"

гр. Габрово, ул. "Кожарска" № 1
58079.00септ.14ИВАН ЙОРДАНОВ СЪЙКОВ2011-02-09 22:02:30Sole Capital Owner

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More