Длъжници на НАП<BR>Tax Debtors

Длъжници на НАП
Tax Debtors

Данни от официалния списък на НАП
на длъжниците по чл.182, ал.3, т.2 от ДОПК с неуредени публични задължения над 5 000 лв., които нямат имущество, върху което може да се наложи обезпечение, не е представено обезпечение и нямат вземания от банки и трети лица. към 28.02.2018 г.


Начало First || Помощ Help

Търсенето за 201019895 намери 8 резултата / The search 201019895 found 8 results

ЕИКФирма
Company
Дълг
Debt
Добавен запис
Added to list
Лице
Person
Дата
Date
Запис
Deed
201019895РТН ГРУП

С.ПЧЕЛИЩЕ, УЛ."ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА" № 1
239229.00септ.132013-03-13 22:02:09
201019895РТН ГРУП

С.ПЧЕЛИЩЕ, УЛ."ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА" № 1
239229.00септ.13БОТЮ БОРИСОВ ИВАНОВ2013-03-13 22:02:09Manager
201019895РТН ГРУП

С.ПЧЕЛИЩЕ, УЛ."ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА" № 1
239229.00септ.13ТОДОР СТЕФАНОВ ПОПОВ2013-03-13 22:02:09Shares Transfer Sell to: БОТЮ БОРИСОВ ИВАНОВ
201019895РТН ГРУП

С.ПЧЕЛИЩЕ, УЛ."ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА" № 1
239229.00септ.13БОТЮ БОРИСОВ ИВАНОВ2013-03-13 22:02:09Shares Transfer Buy from: ТОДОР СТЕФАНОВ ПОПОВ
201019895РТН ГРУП

С.ПЧЕЛИЩЕ, УЛ."ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА" № 1
239229.00септ.13БОТЮ БОРИСОВ ИВАНОВ2013-03-13 22:02:09Sole Capital Owner
201019895РТН ГРУП

С.ПЧЕЛИЩЕ, УЛ."ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА" № 1
239229.00септ.132010-01-25 22:01:23
201019895РТН ГРУП

С.ПЧЕЛИЩЕ, УЛ."ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА" № 1
239229.00септ.13ТОДОР СТЕФАНОВ ПОПОВ2010-01-25 22:01:23Manager
201019895РТН ГРУП

С.ПЧЕЛИЩЕ, УЛ."ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА" № 1
239229.00септ.13ТОДОР СТЕФАНОВ ПОПОВ2010-01-25 22:01:23Sole Capital Owner

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More