Длъжници на НАП<BR>Tax Debtors

Длъжници на НАП
Tax Debtors

Данни от официалния списък на НАП
на длъжниците по чл.182, ал.3, т.2 от ДОПК с неуредени публични задължения над 5 000 лв., които нямат имущество, върху което може да се наложи обезпечение, не е представено обезпечение и нямат вземания от банки и трети лица. към 28.02.2018 г.


Начало First || Помощ Help

Търсенето за 200789213 намери 5 резултата / The search 200789213 found 5 results

ЕИКФирма
Company
Дълг
Debt
Добавен запис
Added to list
Лице
Person
Дата
Date
Запис
Deed
200789213"ГЮРМЕН- ТР"

гр. Трявна, ул. " Стоянковци " № 7
429046.00МАРИАН СТАНИМИРОВ ИВАНОВ2009-10-20 07:27:04Manager
200789213"ГЮРМЕН- ТР"

гр. Трявна, ул. " Стоянковци " № 7
429046.00МАРИАН СТАНИМИРОВ ИВАНОВ2009-10-20 07:27:04Sole Capital Owner
200789213"ГЮРМЕН- ТР"

гр. Трявна, ул. " Стоянковци " № 7
429046.002009-10-20 07:07:28
200789213"ГЮРМЕН- ТР"

гр. Трявна, ул. " Стоянковци " № 7
429046.00ДИАНА ДИМОВА АРАБАДЖИЕВА2009-10-20 07:07:28Manager
200789213"ГЮРМЕН- ТР"

гр. Трявна, ул. " Стоянковци " № 7
429046.00ДИАНА ДИМОВА АРАБАДЖИЕВА2009-10-20 07:07:28Sole Capital Owner

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More