Длъжници на НАП<BR>Tax Debtors

Длъжници на НАП
Tax Debtors

Данни от официалния списък на НАП
на длъжниците по чл.182, ал.3, т.2 от ДОПК с неуредени публични задължения над 5 000 лв., които нямат имущество, върху което може да се наложи обезпечение, не е представено обезпечение и нямат вземания от банки и трети лица. към 28.02.2018 г.


Начало First || Помощ Help

Търсенето за намери 105455 резултата / The search found 105455 results

ЕИКФирма
Company
Дълг
Debt
Добавен запис
Added to list
Лице
Person
Дата
Date
Запис
Deed
160053599А И Г ТРЪСТ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. ЮНДОЛА 26, ЕТ.2, АП.5
18555.401.ноември.122014-06-04 22:01:12
160053599А И Г ТРЪСТ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. ЮНДОЛА 26, ЕТ.2, АП.5
18555.401.ноември.122012-04-25 22:00:47
160053599А И Г ТРЪСТ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. ЮНДОЛА 26, ЕТ.2, АП.5
18555.401.ноември.12ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЛЮБЕНОВ2012-04-25 22:00:47Manager
160053599А И Г ТРЪСТ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. ЮНДОЛА 26, ЕТ.2, АП.5
18555.401.ноември.12ГЕОРГИ АНТОНОВ ГЮЛЕМЕТОВ2012-04-25 22:00:47Shares Transfer Sell to: ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЛЮБЕНОВ
160053599А И Г ТРЪСТ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. ЮНДОЛА 26, ЕТ.2, АП.5
18555.401.ноември.12ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЛЮБЕНОВ2012-04-25 22:00:47Shares Transfer Buy from: ГЕОРГИ АНТОНОВ ГЮЛЕМЕТОВ
160053599А И Г ТРЪСТ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. ЮНДОЛА 26, ЕТ.2, АП.5
18555.401.ноември.12АНТОН ГЕОРГИЕВ ГЮЛЕМЕТОВ2012-04-25 22:00:47Shares Transfer Sell to: ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЛЮБЕНОВ
160053599А И Г ТРЪСТ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. ЮНДОЛА 26, ЕТ.2, АП.5
18555.401.ноември.12ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЛЮБЕНОВ2012-04-25 22:00:47Shares Transfer Buy from: АНТОН ГЕОРГИЕВ ГЮЛЕМЕТОВ
160053599А И Г ТРЪСТ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. ЮНДОЛА 26, ЕТ.2, АП.5
18555.401.ноември.12ГЕОРГИ АНТОНОВ ГЮЛЕМЕТОВ2012-04-25 22:00:47Shares Transfer Sell to: ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЛЮБЕНОВ
160053599А И Г ТРЪСТ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. ЮНДОЛА 26, ЕТ.2, АП.5
18555.401.ноември.12ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЛЮБЕНОВ2012-04-25 22:00:47Shares Transfer Buy from: ГЕОРГИ АНТОНОВ ГЮЛЕМЕТОВ
160053599А И Г ТРЪСТ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. ЮНДОЛА 26, ЕТ.2, АП.5
18555.401.ноември.12АНТОН ГЕОРГИЕВ ГЮЛЕМЕТОВ2012-04-25 22:00:47Shares Transfer Buy from: ГЕОРГИ АНТОНОВ ГЮЛЕМЕТОВ
160053599А И Г ТРЪСТ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. ЮНДОЛА 26, ЕТ.2, АП.5
18555.401.ноември.12ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЛЮБЕНОВ2012-04-25 22:00:47Shares Transfer Buy from: ГЕОРГИ АНТОНОВ ГЮЛЕМЕТОВ
160053599А И Г ТРЪСТ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. ЮНДОЛА 26, ЕТ.2, АП.5
18555.401.ноември.12ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ЛЮБЕНОВ2012-04-25 22:00:47Sole Capital Owner
160053599А И Г ТРЪСТ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. ЮНДОЛА 26, ЕТ.2, АП.5
18555.401.ноември.122010-09-20 22:02:14
160053599А И Г ТРЪСТ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. ЮНДОЛА 26, ЕТ.2, АП.5
18555.401.ноември.12ГЕОРГИ АНТОНОВ ГЮЛЕМЕТОВ2010-09-20 22:02:14Manager
160053599А И Г ТРЪСТ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. ЮНДОЛА 26, ЕТ.2, АП.5
18555.401.ноември.12ГЕОРГИ АНТОНОВ ГЮЛЕМЕТОВ2010-09-20 22:02:14Partner
160053599А И Г ТРЪСТ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. ЮНДОЛА 26, ЕТ.2, АП.5
18555.401.ноември.12АНТОН ГЕОРГИЕВ ГЮЛЕМЕТОВ2010-09-20 22:02:14Partner
201599245А и Д ФЕШЪН

гр.СМОЛЯН, бул. България №3, офис 121
79311.5030.ноември.16ЗЛАТАН БОРИСОВ ХАЛВАДЖИЕВ2014-07-10 22:01:33Manager
201599245А и Д ФЕШЪН

гр.СМОЛЯН, бул. България №3, офис 121
79311.5030.ноември.16АНА ТРЕНДАФИЛОВА СЕВРИЕВА2014-07-10 22:01:33Shares Transfer Sell to: ЗЛАТАН БОРИСОВ ХАЛВАДЖИЕВ
201599245А и Д ФЕШЪН

гр.СМОЛЯН, бул. България №3, офис 121
79311.5030.ноември.16ЗЛАТАН БОРИСОВ ХАЛВАДЖИЕВ2014-07-10 22:01:33Shares Transfer Buy from: АНА ТРЕНДАФИЛОВА СЕВРИЕВА
201599245А и Д ФЕШЪН

гр.СМОЛЯН, бул. България №3, офис 121
79311.5030.ноември.16ЗЛАТАН БОРИСОВ ХАЛВАДЖИЕВ2014-07-10 22:01:33Sole Capital Owner
201599245А и Д ФЕШЪН

гр.СМОЛЯН, бул. България №3, офис 121
79311.5030.ноември.16АНА ТРЕНДАФИЛОВА СЕВРИЕВА2012-03-05 22:33:45Manager
201599245А и Д ФЕШЪН

гр.СМОЛЯН, бул. България №3, офис 121
79311.5030.ноември.16ЗЛАТАН БОРИСОВ ХАЛВАДЖИЕВ2012-03-05 22:33:45Manager
201599245А и Д ФЕШЪН

гр.СМОЛЯН, бул. България №3, офис 121
79311.5030.ноември.16АНА ТРЕНДАФИЛОВА СЕВРИЕВА2012-03-05 22:33:45Partner
201599245А и Д ФЕШЪН

гр.СМОЛЯН, бул. България №3, офис 121
79311.5030.ноември.16ЗЛАТАН БОРИСОВ ХАЛВАДЖИЕВ2012-03-05 22:33:45Partner
201599245А и Д ФЕШЪН

гр.СМОЛЯН, бул. България №3, офис 121
79311.5030.ноември.16ДЕСИСЛАВА ЗАХАРИЕВА ТАКСИМОВА2012-03-05 22:33:45Shares Transfer Sell to: ЗЛАТАН БОРИСОВ ХАЛВАДЖИЕВ
201599245А и Д ФЕШЪН

гр.СМОЛЯН, бул. България №3, офис 121
79311.5030.ноември.16ЗЛАТАН БОРИСОВ ХАЛВАДЖИЕВ2012-03-05 22:33:45Shares Transfer Buy from: ДЕСИСЛАВА ЗАХАРИЕВА ТАКСИМОВА
201599245А и Д ФЕШЪН

гр.СМОЛЯН, бул. България №3, офис 121
79311.5030.ноември.162011-06-15 22:02:25
201599245А и Д ФЕШЪН

гр.СМОЛЯН, бул. България №3, офис 121
79311.5030.ноември.16АНА ТРЕНДАФИЛОВА СЕВРИЕВА2011-06-15 22:02:25Manager
201599245А и Д ФЕШЪН

гр.СМОЛЯН, бул. България №3, офис 121
79311.5030.ноември.16ДЕСИСЛАВА ЗАХАРИЕВА ТАКСИМОВА2011-06-15 22:02:25Manager
201599245А и Д ФЕШЪН

гр.СМОЛЯН, бул. България №3, офис 121
79311.5030.ноември.16АНА ТРЕНДАФИЛОВА СЕВРИЕВА2011-06-15 22:02:25Partner
201599245А и Д ФЕШЪН

гр.СМОЛЯН, бул. България №3, офис 121
79311.5030.ноември.16ДЕСИСЛАВА ЗАХАРИЕВА ТАКСИМОВА2011-06-15 22:02:25Partner
121896242А и Г Консулт ЕООД

гр. София, ул. "В. Кирков" № 14
175063.00Преди 2011г.
201743959А и М Интернешънъл ЕООД

гр. София, ул."Ловен парк" № 1, бл. офис 1-2
204849.00окт.17КОНСТАНТИН ЛЮБОМИРОВ ТРИФОНОВ2013-02-08 22:20:30Manager
175238301А И Б ТРАНС

гр. Монтана, ул.Баба Тонка 32
238481.00авг.16ПАУЛ ЦВЕТАНОВ КИРИЛОВ2015-11-05 22:01:15Shares Transfer Sell to: ПЛАМЕН ВАЛЕРИЕВ ПЕТРОВ
175238301А И Б ТРАНС

гр. Монтана, ул.Баба Тонка 32
238481.00авг.16ПЛАМЕН ВАЛЕРИЕВ ПЕТРОВ2015-11-05 22:01:15Shares Transfer Buy from: ПАУЛ ЦВЕТАНОВ КИРИЛОВ
175238301А И Б ТРАНС

гр. Монтана, ул.Баба Тонка 32
238481.00авг.16ПЛАМЕН ВАЛЕРИЕВ ПЕТРОВ2015-11-05 22:01:15Sole Capital Owner
175238301А И Б ТРАНС

гр. Монтана, ул.Баба Тонка 32
238481.00авг.162015-08-06 22:00:41
175238301А И Б ТРАНС

гр. Монтана, ул.Баба Тонка 32
238481.00авг.162015-07-24 22:00:27
175238301А И Б ТРАНС

гр. Монтана, ул.Баба Тонка 32
238481.00авг.16ПАУЛ ЦВЕТАНОВ КИРИЛОВ2015-07-24 22:00:27Manager
175238301А И Б ТРАНС

гр. Монтана, ул.Баба Тонка 32
238481.00авг.16БИСЕР МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ2015-07-24 22:00:27Shares Transfer Sell to: ПАУЛ ЦВЕТАНОВ КИРИЛОВ
175238301А И Б ТРАНС

гр. Монтана, ул.Баба Тонка 32
238481.00авг.16ПАУЛ ЦВЕТАНОВ КИРИЛОВ2015-07-24 22:00:27Shares Transfer Buy from: БИСЕР МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ
175238301А И Б ТРАНС

гр. Монтана, ул.Баба Тонка 32
238481.00авг.16ПАУЛ ЦВЕТАНОВ КИРИЛОВ2015-07-24 22:00:27Sole Capital Owner
175238301А И Б ТРАНС

гр. Монтана, ул.Баба Тонка 32
238481.00авг.162013-09-17 22:01:06
175238301А И Б ТРАНС

гр. Монтана, ул.Баба Тонка 32
238481.00авг.16БИСЕР МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ2013-09-17 22:01:06Manager
175238301А И Б ТРАНС

гр. Монтана, ул.Баба Тонка 32
238481.00авг.16АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ2013-09-17 22:01:06Shares Transfer Sell to: БИСЕР МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ
175238301А И Б ТРАНС

гр. Монтана, ул.Баба Тонка 32
238481.00авг.16БИСЕР МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ2013-09-17 22:01:06Shares Transfer Buy from: АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ
175238301А И Б ТРАНС

гр. Монтана, ул.Баба Тонка 32
238481.00авг.16БИСЕР МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ2013-09-17 22:01:06Sole Capital Owner
175238301А И Б ТРАНС

гр. Монтана, ул.Баба Тонка 32
238481.00авг.162011-07-10 22:00:39
175238301А И Б ТРАНС

гр. Монтана, ул.Баба Тонка 32
238481.00авг.16АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ2011-07-10 22:00:39Manager
175238301А И Б ТРАНС

гр. Монтана, ул.Баба Тонка 32
238481.00авг.16АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ2011-07-10 22:00:39Sole Capital Owner

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More