Длъжници на НАП<BR>Tax Debtors

Длъжници на НАП
Tax Debtors

Данни от официалния списък на НАП
на длъжниците по чл.182, ал.3, т.2 от ДОПК с неуредени публични задължения над 5 000 лв., които нямат имущество, върху което може да се наложи обезпечение, не е представено обезпечение и нямат вземания от банки и трети лица. към 28.02.2018 г.


Начало First || Помощ Help

Търсенето за намери 105455 резултата / The search found 105455 results

ЕИКФирма
Company
Дълг
Debt
Добавен запис
Added to list
Лице
Person
Дата
Date
Запис
Deed
106609009А Е Х ЕООД

гр. Бяла Слатина ул. "Рила" № 8
163026.002012-03-13 22:02:01
106609009А Е Х ЕООД

гр. Бяла Слатина ул. "Рила" № 8
163026.002012-02-17 22:01:43
106609009А Е Х ЕООД

гр. Бяла Слатина ул. "Рила" № 8
163026.002011-12-28 22:01:39
106609009А Е Х ЕООД

гр. Бяла Слатина ул. "Рила" № 8
163026.002009-10-20 02:32:02
106609009А Е Х ЕООД

гр. Бяла Слатина ул. "Рила" № 8
163026.002009-10-20 01:55:44
106609009А Е Х ЕООД

гр. Бяла Слатина ул. "Рила" № 8
163026.00АНИФЕ ЕМИНОВА ХАСКОВА2009-10-20 01:55:44Manager
106609009А Е Х ЕООД

гр. Бяла Слатина ул. "Рила" № 8
163026.00АНИФЕ ЕМИНОВА ХАСКОВА2009-10-20 01:55:44Sole Capital Owner
175238301А И Б ТРАНС

гр. Монтана, ул.Баба Тонка 32
238481.00авг.162015-11-05 22:01:15
175238301А И Б ТРАНС

гр. Монтана, ул.Баба Тонка 32
238481.00авг.16ПЛАМЕН ВАЛЕРИЕВ ПЕТРОВ2015-11-05 22:01:15Manager
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ2013-05-30 22:02:36Shares Transfer Buy from: "СЪНИ ФИЛМ ВИДЕО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ2013-05-30 22:02:36Sole Capital Owner
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.162013-04-05 22:00:46
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16ВЕРОСЛАВ ЕМИЛОВ ХРИСТОВ2013-04-05 22:00:46Manager
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16СЪНИ ФИЛМ ВИДЕО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ЕООД2013-04-05 22:00:46Partner
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16ВЕРОСЛАВ ЕМИЛОВ ХРИСТОВ2013-04-05 22:00:46Partner
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16МИРОСЛАВ ПЕТРОВ НЕСТОРОВ2013-04-05 22:00:46Shares Transfer Sell to: ВЕРОСЛАВ ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16ВЕРОСЛАВ ЕМИЛОВ ХРИСТОВ2013-04-05 22:00:46Shares Transfer Buy from: МИРОСЛАВ ПЕТРОВ НЕСТОРОВ
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16ЛИЛИЯ ЕВТИМОВА КРЪСТЕВА2013-04-05 22:00:46Shares Transfer Sell to: ВЕРОСЛАВ ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16ВЕРОСЛАВ ЕМИЛОВ ХРИСТОВ2013-04-05 22:00:46Shares Transfer Buy from: ЛИЛИЯ ЕВТИМОВА КРЪСТЕВА
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16МИРОСЛАВ ПЕТРОВ НЕСТОРОВ2013-04-05 22:00:46Shares Transfer Sell to: ВЕРОСЛАВ ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16ВЕРОСЛАВ ЕМИЛОВ ХРИСТОВ2013-04-05 22:00:46Shares Transfer Buy from: МИРОСЛАВ ПЕТРОВ НЕСТОРОВ
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16ЛИЛИЯ ЕВТИМОВА КРЪСТЕВА2013-04-05 22:00:46Shares Transfer Buy from: МИРОСЛАВ ПЕТРОВ НЕСТОРОВ
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16ВЕРОСЛАВ ЕМИЛОВ ХРИСТОВ2013-04-05 22:00:46Shares Transfer Buy from: МИРОСЛАВ ПЕТРОВ НЕСТОРОВ
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16ЛИЛИЯ ЕВТИМОВА КРЪСТЕВА2012-10-24 22:01:44Partner
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16СЪНИ ФИЛМ ВИДЕО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ЕООД2012-10-24 22:01:44Partner
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16МИРОСЛАВ ПЕТРОВ НЕСТОРОВ2012-10-24 22:01:44Partner
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16ЛИЛИЯ ЕВТИМОВА КРЪСТЕВА2012-10-24 22:01:44Shares Transfer Sell to: "СЪНИ ФИЛМ ВИДЕО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16СЪНИ ФИЛМ ВИДЕО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ЕООД2012-10-24 22:01:44Shares Transfer Buy from: ЛИЛИЯ ЕВТИМОВА КРЪСТЕВА
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16МИРОСЛАВ ПЕТРОВ НЕСТОРОВ2012-10-24 22:01:44Shares Transfer Sell to: "СЪНИ ФИЛМ ВИДЕО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16СЪНИ ФИЛМ ВИДЕО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ЕООД2012-10-24 22:01:44Shares Transfer Buy from: МИРОСЛАВ ПЕТРОВ НЕСТОРОВ
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16ЛИЛИЯ ЕВТИМОВА КРЪСТЕВА2012-10-24 22:01:44Shares Transfer Sell to: "СЪНИ ФИЛМ ВИДЕО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16СЪНИ ФИЛМ ВИДЕО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ЕООД2012-10-24 22:01:44Shares Transfer Buy from: ЛИЛИЯ ЕВТИМОВА КРЪСТЕВА
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16МИРОСЛАВ ПЕТРОВ НЕСТОРОВ2012-10-24 22:01:44Shares Transfer Buy from: ЛИЛИЯ ЕВТИМОВА КРЪСТЕВА
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16СЪНИ ФИЛМ ВИДЕО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ЕООД2012-10-24 22:01:44Shares Transfer Buy from: ЛИЛИЯ ЕВТИМОВА КРЪСТЕВА
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16ЛИЛИЯ ЕВТИМОВА КРЪСТЕВА2011-10-05 22:01:31Manager
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16МИРОСЛАВ ПЕТРОВ НЕСТОРОВ2011-10-05 22:01:31Partner
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16ЛИЛИЯ ЕВТИМОВА КРЪСТЕВА2011-10-05 22:01:31Partner
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ2010-08-17 22:01:45Partner
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16МИРОСЛАВ ПЕТРОВ НЕСТОРОВ2010-08-17 22:01:45Partner
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.162009-12-18 22:00:41
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ2009-12-18 22:00:41Manager
200971988А ДИЗАЙН МЕДИЯ

с.ДОМИЩЕ, ул. Извън регулация №68
540438.5430.ноември.16ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ2009-12-18 22:00:41Sole Capital Owner
175141514А ДИЗАЙН-73

с.ДЪРЖАВА, община ЧИРПАН
670911.4530.ноември.162014-03-06 22:01:21
175141514А ДИЗАЙН-73

с.ДЪРЖАВА, община ЧИРПАН
670911.4530.ноември.16НИКОЛАЙ ПЕТЕВ КОСТАДИНОВ2014-03-06 22:01:21Manager
175141514А ДИЗАЙН-73

с.ДЪРЖАВА, община ЧИРПАН
670911.4530.ноември.16АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ2014-03-06 22:01:21Shares Transfer Sell to: НИКОЛАЙ ПЕТЕВ КОСТАДИНОВ
175141514А ДИЗАЙН-73

с.ДЪРЖАВА, община ЧИРПАН
670911.4530.ноември.16НИКОЛАЙ ПЕТЕВ КОСТАДИНОВ2014-03-06 22:01:21Shares Transfer Buy from: АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
175141514А ДИЗАЙН-73

с.ДЪРЖАВА, община ЧИРПАН
670911.4530.ноември.16НИКОЛАЙ ПЕТЕВ КОСТАДИНОВ2014-03-06 22:01:21Sole Capital Owner
175141514А ДИЗАЙН-73

с.ДЪРЖАВА, община ЧИРПАН
670911.4530.ноември.162010-10-27 22:01:47
175141514А ДИЗАЙН-73

с.ДЪРЖАВА, община ЧИРПАН
670911.4530.ноември.16АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ2010-10-27 22:01:47Manager
175141514А ДИЗАЙН-73

с.ДЪРЖАВА, община ЧИРПАН
670911.4530.ноември.16АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ2010-10-27 22:01:47Sole Capital Owner

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More