Длъжници на НАП<BR>Tax Debtors

Длъжници на НАП
Tax Debtors

Данни от официалния списък на НАП
на длъжниците по чл.182, ал.3, т.2 от ДОПК с неуредени публични задължения над 5 000 лв., които нямат имущество, върху което може да се наложи обезпечение, не е представено обезпечение и нямат вземания от банки и трети лица. към 28.02.2018 г.


Начало First || Помощ Help

Търсенето за намери 105455 резултата / The search found 105455 results

ЕИКФирма
Company
Дълг
Debt
Добавен запис
Added to list
Лице
Person
Дата
Date
Запис
Deed
107017640„Трименс ЕООД

гр. София, ж.к. "Люлин - 10", бл. 143, ет. 7, ап. 29.
39981.00апр.112009-10-20 07:50:02
107017640„Трименс ЕООД

гр. София, ж.к. "Люлин - 10", бл. 143, ет. 7, ап. 29.
39981.00апр.11ВЕНЦИСЛАВ КОЛЕВ САВОВ2009-10-20 07:50:02Manager
107017640„Трименс ЕООД

гр. София, ж.к. "Люлин - 10", бл. 143, ет. 7, ап. 29.
39981.00апр.11ИВАЛИН НИКОЛОВ ПОНЧЕВ2009-10-20 07:50:02Shares Transfer Sell to: ВЕНЦИСЛАВ КОЛЕВ САВОВ
107017640„Трименс ЕООД

гр. София, ж.к. "Люлин - 10", бл. 143, ет. 7, ап. 29.
39981.00апр.11ВЕНЦИСЛАВ КОЛЕВ САВОВ2009-10-20 07:50:02Shares Transfer Buy from: ИВАЛИН НИКОЛОВ ПОНЧЕВ
107017640„Трименс ЕООД

гр. София, ж.к. "Люлин - 10", бл. 143, ет. 7, ап. 29.
39981.00апр.11ДИАН ИЛИЕВ ИЛИЕВ2009-10-20 07:50:02Shares Transfer Sell to: ВЕНЦИСЛАВ КОЛЕВ САВОВ
107017640„Трименс ЕООД

гр. София, ж.к. "Люлин - 10", бл. 143, ет. 7, ап. 29.
39981.00апр.11ВЕНЦИСЛАВ КОЛЕВ САВОВ2009-10-20 07:50:02Shares Transfer Buy from: ДИАН ИЛИЕВ ИЛИЕВ
107017640„Трименс ЕООД

гр. София, ж.к. "Люлин - 10", бл. 143, ет. 7, ап. 29.
39981.00апр.11ИВАЛИН НИКОЛОВ ПОНЧЕВ2009-10-20 07:50:02Shares Transfer Sell to: ВЕНЦИСЛАВ КОЛЕВ САВОВ
107017640„Трименс ЕООД

гр. София, ж.к. "Люлин - 10", бл. 143, ет. 7, ап. 29.
39981.00апр.11ВЕНЦИСЛАВ КОЛЕВ САВОВ2009-10-20 07:50:02Shares Transfer Buy from: ИВАЛИН НИКОЛОВ ПОНЧЕВ
107017640„Трименс ЕООД

гр. София, ж.к. "Люлин - 10", бл. 143, ет. 7, ап. 29.
39981.00апр.11ДИАН ИЛИЕВ ИЛИЕВ2009-10-20 07:50:02Shares Transfer Buy from: ИВАЛИН НИКОЛОВ ПОНЧЕВ
107017640„Трименс ЕООД

гр. София, ж.к. "Люлин - 10", бл. 143, ет. 7, ап. 29.
39981.00апр.11ВЕНЦИСЛАВ КОЛЕВ САВОВ2009-10-20 07:50:02Shares Transfer Buy from: ИВАЛИН НИКОЛОВ ПОНЧЕВ
107017640„Трименс ЕООД

гр. София, ж.к. "Люлин - 10", бл. 143, ет. 7, ап. 29.
39981.00апр.11ВЕНЦИСЛАВ КОЛЕВ САВОВ2009-10-20 07:50:02Sole Capital Owner
175433434„Текс Арт Импорт Експорт ЕООД

гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 45, ет. 1, ап. 1
131822.00ян.11АНТОНИ ПЕТКОВ АСЕНОВ2009-10-20 07:34:39Manager
175433434„Текс Арт Импорт Експорт ЕООД

гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 45, ет. 1, ап. 1
131822.00ян.11ИВО СТОЯНОВ ЛУЛОВ2009-10-20 07:34:39Shares Transfer Sell to: АНТОНИ ПЕТКОВ АСЕНОВ
175433434„Текс Арт Импорт Експорт ЕООД

гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 45, ет. 1, ап. 1
131822.00ян.11АНТОНИ ПЕТКОВ АСЕНОВ2009-10-20 07:34:39Shares Transfer Buy from: ИВО СТОЯНОВ ЛУЛОВ
175433434„Текс Арт Импорт Експорт ЕООД

гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 45, ет. 1, ап. 1
131822.00ян.11АНТОНИ ПЕТКОВ АСЕНОВ2009-10-20 07:34:39Sole Capital Owner
175433434„Текс Арт Импорт Експорт ЕООД

гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 45, ет. 1, ап. 1
131822.00ян.11ИВО СТОЯНОВ ЛУЛОВ2009-10-20 07:27:04Manager
175433434„Текс Арт Импорт Експорт ЕООД

гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 45, ет. 1, ап. 1
131822.00ян.11АНТОНИ ПЕТКОВ АСЕНОВ2009-10-20 07:27:04Manager
175433434„Текс Арт Импорт Експорт ЕООД

гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 45, ет. 1, ап. 1
131822.00ян.11ИВО СТОЯНОВ ЛУЛОВ2009-10-20 07:27:04Partner
175433434„Текс Арт Импорт Експорт ЕООД

гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 45, ет. 1, ап. 1
131822.00ян.11АНТОНИ ПЕТКОВ АСЕНОВ2009-10-20 07:27:04Partner
175433434„Текс Арт Импорт Експорт ЕООД

гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 45, ет. 1, ап. 1
131822.00ян.11КАЛОЯН ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ2009-10-20 07:27:04Shares Transfer Sell to: АНТОНИ ПЕТКОВ АСЕНОВ
175433434„Текс Арт Импорт Експорт ЕООД

гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 45, ет. 1, ап. 1
131822.00ян.11АНТОНИ ПЕТКОВ АСЕНОВ2009-10-20 07:27:04Shares Transfer Buy from: КАЛОЯН ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
175433434„Текс Арт Импорт Експорт ЕООД

гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 45, ет. 1, ап. 1
131822.00ян.112009-10-20 07:26:08
175433434„Текс Арт Импорт Експорт ЕООД

гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 45, ет. 1, ап. 1
131822.00ян.11КАЛОЯН ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ2009-10-20 07:26:08Manager
175433434„Текс Арт Импорт Експорт ЕООД

гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 45, ет. 1, ап. 1
131822.00ян.11ИВО СТОЯНОВ ЛУЛОВ2009-10-20 07:26:08Manager
175433434„Текс Арт Импорт Експорт ЕООД

гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 45, ет. 1, ап. 1
131822.00ян.11КАЛОЯН ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ2009-10-20 07:26:08Partner
175433434„Текс Арт Импорт Експорт ЕООД

гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 45, ет. 1, ап. 1
131822.00ян.11ИВО СТОЯНОВ ЛУЛОВ2009-10-20 07:26:08Partner
175419262„Сас Строй„ EООД

гр. София, ул. "Денкоглу" № 12-14
406313.00ян.11
201095868„Мар Строй Инженеринг ЕООД

гр.София, ул. "Атанас Узунов" № 25, вх. "А", ет. 4, ап. 10
563992.00май.14МАРИН РАШКОВ БОЖИЛОВ2013-01-03 22:00:45Sole Capital Owner
201095868„Мар Строй Инженеринг ЕООД

гр.София, ул. "Атанас Узунов" № 25, вх. "А", ет. 4, ап. 10
563992.00май.14НИНА ПЕТКОВА САВОВА2012-09-10 22:02:08Manager
201095868„Мар Строй Инженеринг ЕООД

гр.София, ул. "Атанас Узунов" № 25, вх. "А", ет. 4, ап. 10
563992.00май.14КРАСИМИРА ИВАНОВА НИКОЛОВА2012-09-10 22:02:08Shares Transfer Sell to: НИНА ПЕТКОВА САВОВА
201095868„Мар Строй Инженеринг ЕООД

гр.София, ул. "Атанас Узунов" № 25, вх. "А", ет. 4, ап. 10
563992.00май.14НИНА ПЕТКОВА САВОВА2012-09-10 22:02:08Shares Transfer Buy from: КРАСИМИРА ИВАНОВА НИКОЛОВА
201095868„Мар Строй Инженеринг ЕООД

гр.София, ул. "Атанас Узунов" № 25, вх. "А", ет. 4, ап. 10
563992.00май.14НИНА ПЕТКОВА САВОВА2012-09-10 22:02:08Sole Capital Owner
201095868„Мар Строй Инженеринг ЕООД

гр.София, ул. "Атанас Узунов" № 25, вх. "А", ет. 4, ап. 10
563992.00май.142011-07-14 22:03:42
201095868„Мар Строй Инженеринг ЕООД

гр.София, ул. "Атанас Узунов" № 25, вх. "А", ет. 4, ап. 10
563992.00май.14КРАСИМИРА ИВАНОВА НИКОЛОВА2011-07-14 22:03:42Manager
201095868„Мар Строй Инженеринг ЕООД

гр.София, ул. "Атанас Узунов" № 25, вх. "А", ет. 4, ап. 10
563992.00май.14НИНА РУМЕНОВА КАДИЕВА2011-07-14 22:03:42Shares Transfer Sell to: КРАСИМИРА ИВАНОВА НИКОЛОВА
201095868„Мар Строй Инженеринг ЕООД

гр.София, ул. "Атанас Узунов" № 25, вх. "А", ет. 4, ап. 10
563992.00май.14КРАСИМИРА ИВАНОВА НИКОЛОВА2011-07-14 22:03:42Shares Transfer Buy from: НИНА РУМЕНОВА КАДИЕВА
201095868„Мар Строй Инженеринг ЕООД

гр.София, ул. "Атанас Узунов" № 25, вх. "А", ет. 4, ап. 10
563992.00май.14ВЕНЦИСЛАВ РУМЕНОВ КАДИЕВ2011-07-14 22:03:42Shares Transfer Sell to: КРАСИМИРА ИВАНОВА НИКОЛОВА
201095868„Мар Строй Инженеринг ЕООД

гр.София, ул. "Атанас Узунов" № 25, вх. "А", ет. 4, ап. 10
563992.00май.14КРАСИМИРА ИВАНОВА НИКОЛОВА2011-07-14 22:03:42Shares Transfer Buy from: ВЕНЦИСЛАВ РУМЕНОВ КАДИЕВ
201095868„Мар Строй Инженеринг ЕООД

гр.София, ул. "Атанас Узунов" № 25, вх. "А", ет. 4, ап. 10
563992.00май.14НИНА РУМЕНОВА КАДИЕВА2011-07-14 22:03:42Shares Transfer Sell to: КРАСИМИРА ИВАНОВА НИКОЛОВА
201095868„Мар Строй Инженеринг ЕООД

гр.София, ул. "Атанас Узунов" № 25, вх. "А", ет. 4, ап. 10
563992.00май.14КРАСИМИРА ИВАНОВА НИКОЛОВА2011-07-14 22:03:42Shares Transfer Buy from: НИНА РУМЕНОВА КАДИЕВА
201095868„Мар Строй Инженеринг ЕООД

гр.София, ул. "Атанас Узунов" № 25, вх. "А", ет. 4, ап. 10
563992.00май.14ВЕНЦИСЛАВ РУМЕНОВ КАДИЕВ2011-07-14 22:03:42Shares Transfer Buy from: НИНА РУМЕНОВА КАДИЕВА
201095868„Мар Строй Инженеринг ЕООД

гр.София, ул. "Атанас Узунов" № 25, вх. "А", ет. 4, ап. 10
563992.00май.14КРАСИМИРА ИВАНОВА НИКОЛОВА2011-07-14 22:03:42Shares Transfer Buy from: НИНА РУМЕНОВА КАДИЕВА
201095868„Мар Строй Инженеринг ЕООД

гр.София, ул. "Атанас Узунов" № 25, вх. "А", ет. 4, ап. 10
563992.00май.14КРАСИМИРА ИВАНОВА НИКОЛОВА2011-07-14 22:03:42Sole Capital Owner
201095868„Мар Строй Инженеринг ЕООД

гр.София, ул. "Атанас Узунов" № 25, вх. "А", ет. 4, ап. 10
563992.00май.142010-03-25 22:01:23
201095868„Мар Строй Инженеринг ЕООД

гр.София, ул. "Атанас Узунов" № 25, вх. "А", ет. 4, ап. 10
563992.00май.14НИНА РУМЕНОВА КАДИЕВА2010-03-25 22:01:23Manager
201095868„Мар Строй Инженеринг ЕООД

гр.София, ул. "Атанас Узунов" № 25, вх. "А", ет. 4, ап. 10
563992.00май.14НИНА РУМЕНОВА КАДИЕВА2010-03-25 22:01:23Partner
201095868„Мар Строй Инженеринг ЕООД

гр.София, ул. "Атанас Узунов" № 25, вх. "А", ет. 4, ап. 10
563992.00май.14ВЕНЦИСЛАВ РУМЕНОВ КАДИЕВ2010-03-25 22:01:23Partner
175386353„Милиян 19„ EООД

гр. София, ул. "Фритьоф Нансен" № 43, ет. 4
3596549.00ян.112009-10-20 07:26:08
175386353„Милиян 19„ EООД

гр. София, ул. "Фритьоф Нансен" № 43, ет. 4
3596549.00ян.11ПЕТЪР ПЕТКОВ ПЕТРОВ2009-10-20 07:26:08Manager
175386353„Милиян 19„ EООД

гр. София, ул. "Фритьоф Нансен" № 43, ет. 4
3596549.00ян.11ПЕТЪР ПЕТКОВ ПЕТРОВ2009-10-20 07:26:08Sole Capital Owner

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More