Длъжници на НАП<BR>Tax Debtors

Длъжници на НАП
Tax Debtors

Данни от официалния списък на НАП
на длъжниците по чл.182, ал.3, т.2 от ДОПК с неуредени публични задължения над 5 000 лв., които нямат имущество, върху което може да се наложи обезпечение, не е представено обезпечение и нямат вземания от банки и трети лица. към 28.02.2018 г.


Начало First || Помощ Help

Търсенето за намери 105455 резултата / The search found 105455 results

ЕИКФирма
Company
Дълг
Debt
Добавен запис
Added to list
Лице
Person
Дата
Date
Запис
Deed
160102053100 ИЛ

гр.ПЛОВДИВ, ул. Крайна №8 ет.2 ап.6
14508.5931.март.172016-02-26 22:00:56
160102053100 ИЛ

гр.ПЛОВДИВ, ул. Крайна №8 ет.2 ап.6
14508.5931.март.17ДИМО ЖИВКОВ МИХАЙЛОВ2016-02-26 22:00:56Manager
160102053100 ИЛ

гр.ПЛОВДИВ, ул. Крайна №8 ет.2 ап.6
14508.5931.март.17СТОИЛ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ2016-02-26 22:00:56Shares Transfer Sell to: ДИМО ЖИВКОВ МИХАЙЛОВ
160102053100 ИЛ

гр.ПЛОВДИВ, ул. Крайна №8 ет.2 ап.6
14508.5931.март.17ДИМО ЖИВКОВ МИХАЙЛОВ2016-02-26 22:00:56Shares Transfer Buy from: СТОИЛ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
160102053100 ИЛ

гр.ПЛОВДИВ, ул. Крайна №8 ет.2 ап.6
14508.5931.март.17ДИМО ЖИВКОВ МИХАЙЛОВ2016-02-26 22:00:56Sole Capital Owner
160102053100 ИЛ

гр.ПЛОВДИВ, ул. Крайна №8 ет.2 ап.6
14508.5931.март.172009-10-20 03:41:51
160102053100 ИЛ

гр.ПЛОВДИВ, ул. Крайна №8 ет.2 ап.6
14508.5931.март.17СТОИЛ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ2009-10-20 03:41:51Manager
160102053100 ИЛ

гр.ПЛОВДИВ, ул. Крайна №8 ет.2 ап.6
14508.5931.март.17СТОИЛ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ2009-10-20 03:41:51Sole Capital Owner
121429922100 НА 100 ЕООД

гр. София, бул. "П. Яворов" № 6, ет.3, ап.5
107127.00март.162009-10-20 00:12:37
121429922100 НА 100 ЕООД

гр. София, бул. "П. Яворов" № 6, ет.3, ап.5
107127.00март.16СНЕЖАНА СТОЯНОВА МИЧЕВА2009-10-20 00:12:37Manager
121429922100 НА 100 ЕООД

гр. София, бул. "П. Яворов" № 6, ет.3, ап.5
107127.00март.16СНЕЖАНА СТОЯНОВА МИЧЕВА2009-10-20 00:12:37Sole Capital Owner
121429922100 НА 100 ЕООД

гр. София, бул. "П. Яворов" № 6, ет.3, ап.5
107127.00март.162009-10-20 00:12:37
201199863100 ГРУП

с. КОСТИЕВО, УЛ.Двадесет и осма №11
127144.8130.ноември.16КЛЕМЕНТЕ КАМАРАСА ВЕНТУРА2011-03-09 22:03:27Partner
201199863100 ГРУП

с. КОСТИЕВО, УЛ.Двадесет и осма №11
127144.8130.ноември.16КОСТАДИН РУМЕНОВ БАЛАБАНОВ2011-03-09 22:03:27Partner
201199863100 ГРУП

с. КОСТИЕВО, УЛ.Двадесет и осма №11
127144.8130.ноември.162010-07-06 22:21:28
201199863100 ГРУП

с. КОСТИЕВО, УЛ.Двадесет и осма №11
127144.8130.ноември.16КОСТАДИН РУМЕНОВ БАЛАБАНОВ2010-07-06 22:21:28Manager
201199863100 ГРУП

с. КОСТИЕВО, УЛ.Двадесет и осма №11
127144.8130.ноември.16КЛЕМЕНТЕ КАМАРАСА ВЕНТУРА2010-07-06 22:21:28Manager
201199863100 ГРУП

с. КОСТИЕВО, УЛ.Двадесет и осма №11
127144.8130.ноември.16КОСТАДИН РУМЕНОВ БАЛАБАНОВ2010-07-06 22:21:28Partner
201199863100 ГРУП

с. КОСТИЕВО, УЛ.Двадесет и осма №11
127144.8130.ноември.16КЛЕМЕНТЕ КАМАРАСА ВЕНТУРА2010-07-06 22:21:28Partner
20134387210АМ ЕООД

гр. София, ул."Хан Аспарух" № 73
133374.00май.17ИВАЙЛО ТОДОРОВ ПЕТКОВ2011-06-24 22:02:11Manager
20134387210АМ ЕООД

гр. София, ул."Хан Аспарух" № 73
133374.00май.17ЯВОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ2011-03-28 22:22:46Manager
20134387210АМ ЕООД

гр. София, ул."Хан Аспарух" № 73
133374.00май.17ИВАЙЛО ТОДОРОВ ПЕТКОВ2011-03-28 22:22:46Manager
20134387210АМ ЕООД

гр. София, ул."Хан Аспарух" № 73
133374.00май.17ЯВОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ2011-03-28 22:22:46Shares Transfer Sell to: ИВАЙЛО ТОДОРОВ ПЕТКОВ
20134387210АМ ЕООД

гр. София, ул."Хан Аспарух" № 73
133374.00май.17ИВАЙЛО ТОДОРОВ ПЕТКОВ2011-03-28 22:22:46Shares Transfer Buy from: ЯВОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
20134387210АМ ЕООД

гр. София, ул."Хан Аспарух" № 73
133374.00май.17ИВАЙЛО ТОДОРОВ ПЕТКОВ2011-03-28 22:22:46Sole Capital Owner
20134387210АМ ЕООД

гр. София, ул."Хан Аспарух" № 73
133374.00май.172010-11-26 22:01:28
20134387210АМ ЕООД

гр. София, ул."Хан Аспарух" № 73
133374.00май.17ЯВОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ2010-11-26 22:01:28Manager
20134387210АМ ЕООД

гр. София, ул."Хан Аспарух" № 73
133374.00май.17ЯВОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ2010-11-26 22:01:28Sole Capital Owner
1115904642 ТРЕЙД

гр.Враца ул."Стоян Кялъчев" №16
339904.00май.152011-09-03 22:01:59
1115904642 ТРЕЙД

гр.Враца ул."Стоян Кялъчев" №16
339904.00май.15ИВО СТОЯНОВ ВАНКОВ2011-09-03 22:01:59Manager
1115904642 ТРЕЙД

гр.Враца ул."Стоян Кялъчев" №16
339904.00май.15АЛЕКСАНДРУ МЕРЕУТА2011-09-03 22:01:59Shares Transfer Sell to: ИВО СТОЯНОВ ВАНКОВ
1115904642 ТРЕЙД

гр.Враца ул."Стоян Кялъчев" №16
339904.00май.15ИВО СТОЯНОВ ВАНКОВ2011-09-03 22:01:59Shares Transfer Buy from: АЛЕКСАНДРУ МЕРЕУТА
1115904642 ТРЕЙД

гр.Враца ул."Стоян Кялъчев" №16
339904.00май.15КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ЛИОНОВА2011-09-03 22:01:59Shares Transfer Sell to: ИВО СТОЯНОВ ВАНКОВ
1115904642 ТРЕЙД

гр.Враца ул."Стоян Кялъчев" №16
339904.00май.15ИВО СТОЯНОВ ВАНКОВ2011-09-03 22:01:59Shares Transfer Buy from: КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ЛИОНОВА
1115904642 ТРЕЙД

гр.Враца ул."Стоян Кялъчев" №16
339904.00май.15АЛЕКСАНДРУ МЕРЕУТА2011-09-03 22:01:59Shares Transfer Sell to: ИВО СТОЯНОВ ВАНКОВ
1115904642 ТРЕЙД

гр.Враца ул."Стоян Кялъчев" №16
339904.00май.15ИВО СТОЯНОВ ВАНКОВ2011-09-03 22:01:59Shares Transfer Buy from: АЛЕКСАНДРУ МЕРЕУТА
1115904642 ТРЕЙД

гр.Враца ул."Стоян Кялъчев" №16
339904.00май.15КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ЛИОНОВА2011-09-03 22:01:59Shares Transfer Buy from: АЛЕКСАНДРУ МЕРЕУТА
1115904642 ТРЕЙД

гр.Враца ул."Стоян Кялъчев" №16
339904.00май.15ИВО СТОЯНОВ ВАНКОВ2011-09-03 22:01:59Shares Transfer Buy from: АЛЕКСАНДРУ МЕРЕУТА
1115904642 ТРЕЙД

гр.Враца ул."Стоян Кялъчев" №16
339904.00май.15ИВО СТОЯНОВ ВАНКОВ2011-09-03 22:01:59Sole Capital Owner
1115904642 ТРЕЙД

гр.Враца ул."Стоян Кялъчев" №16
339904.00май.152011-07-26 22:02:15
1115904642 ТРЕЙД

гр.Враца ул."Стоян Кялъчев" №16
339904.00май.15АЛЕКСАНДРУ МЕРЕУТА2011-07-26 22:02:15Manager
1115904642 ТРЕЙД

гр.Враца ул."Стоян Кялъчев" №16
339904.00май.15АЛЕКСАНДРУ МЕРЕУТА2011-07-26 22:02:15Partner
81936404316 Партизани ООД

гр. Дупница, ул. "Патриарх Евтимий" № 15
345618.00Преди 2011г.
12557598119 Шеним ЕООД

гр.Търговище,ул.Паисий № 3,вх.В,ет.4,ап.52
2989763.00ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ГОГИЧЕВ2009-10-20 05:35:26Manager
12557598119 Шеним ЕООД

гр.Търговище,ул.Паисий № 3,вх.В,ет.4,ап.52
2989763.00ЙОНКО РАЙКОВ КОСТАДИНОВ2009-10-20 05:35:26Shares Transfer Sell to: ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ГОГИЧЕВ
12557598119 Шеним ЕООД

гр.Търговище,ул.Паисий № 3,вх.В,ет.4,ап.52
2989763.00ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ГОГИЧЕВ2009-10-20 05:35:26Shares Transfer Buy from: ЙОНКО РАЙКОВ КОСТАДИНОВ
12557598119 Шеним ЕООД

гр.Търговище,ул.Паисий № 3,вх.В,ет.4,ап.52
2989763.00ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ГОГИЧЕВ2009-10-20 05:35:26Sole Capital Owner
12557598119 Шеним ЕООД

гр.Търговище,ул.Паисий № 3,вх.В,ет.4,ап.52
2989763.002009-10-20 05:28:07
12557598119 Шеним ЕООД

гр.Търговище,ул.Паисий № 3,вх.В,ет.4,ап.52
2989763.00ЙОНКО РАЙКОВ КОСТАДИНОВ2009-10-20 05:28:07Manager
12557598119 Шеним ЕООД

гр.Търговище,ул.Паисий № 3,вх.В,ет.4,ап.52
2989763.00ЙОНКО РАЙКОВ КОСТАДИНОВ2009-10-20 05:28:07Sole Capital Owner

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More